De gamla systemen är tunga och otympliga. Något nytt behövdes.

Då skapade vi SmartProtect.

Det hela började när vi började fundera på hur klumpiga och svårhanterade dagens system för att skydda vid trafikarbetsplatser verkligen är, så föddes en idé. Dagens system bygger på vikt – att en massa i skyddet ska stå emot en massa i fordonet. Då är vikt en lösning. Men idag finns det nya tekniker som klarar minst samma krav och ändå är lättare, mer flexibla och snabbare att installera.

Vi började skissa på vad vi själva skulle vilja jobba med. Ett genomtänkt system som är lättmonterat, snabbt kan förändras och anpassas till olika situationer – och som väger mindre men ändå uppfyller de högsta säkerhetskraven.

SmartProtect Barriär blev vår första patenterade lösning som vi är övertygade kommer att ligga till grund för hur man kommer att se på skyddsbarriärer i framtiden. Det kan låta skrytsamt, men vi är verkligt stolta över vår produkt, och vi tror att du kommer att uppskatta den en kall höstdag när kylan biter i fingrarna. Eller när trafikkontoret ringer i panik och behöver en snabb avgränsning för en bortglömd musikfestival.

Vi har nu utvecklat sortimentet ytterligare och kan stolt presentera Metro och vårt egna GC-räcke. Perfekta för trängre miljöer där man behöver ett säkert skydd med hög flexibilitet.

Läs mer om hjärnorna bakom SmartProtect.

Thomas Wuopio

Med kommersialisering på hjärnan.

Thomas har verkat hela sitt yrkesliv i trafiksäkerhetsbranschen, och var tidigare vd på ett av Sveriges ledande trafiksäkerhetsföretag. Idag driver han Wopio, experter på om- och nybyggnadsprojekt i trafikmiljöer. Thomas är också ordförande i branschorganisationen SBSV (Sveriges branschförening för säkrare vägarbetsplatser).

Thomas har tidigare bland annat initierat jämställda TA-planer som ett sätt att även ta hänsyn till fotgängare, cyklister, rullstolsburna med flera som vistats i trafikmiljöer – förutom vägarbetare och fordon. Idag är det en del av svensk standard, SIS.

Joakim Svedberg

Slutar sällan tänka på nya tekniska innovationer.

Joakim har lång erfarenhet både som konstruktionschef och produktutvecklare. Han har bland annat utvecklat avancerade fallskydd på byggarbetsplatser och produkter för ökad säkerhet på och kring vägar. Många av SmartProtects idéer och tekniska lösningar har inspirerats av Joakims erfarenhet från liknande problemställningar.

Joakim var en av initiativtagarna till att skapa en svensk standard för ”Skyddsräcken för gång- och cykeltrafik” som idag är publicerad som SS 7750.

Fredrik Zachariassen

Bär allt värt att veta om sourcing mellan öronen.

Fredrik är en auktoritet på vägsäkerhet i Norge. Han drev upp vad som blev ett av Norges ledande trafiksäkerhetsföretag som 2015 såldes till Roadworks och är idag vd på Veisikring, inom Roadworks. Fredrik har lång, genuin erfarenhet av sourcing och arbetar även som utbildare för Arbete på väg.

Han har varit med och utvecklat flera räckessystem enligt EN-1317-2 och EN 16303. Fredrik har lång erfarenhet av produkter gjorda av stål, betong samt bullerskydd och platsgjutning av betong.

"

Gedigna krockprover visar att vår teori håller.

Tillsammans har vi 60 års erfarenhet av krockprover. Vi vet att teorier på ritbordet är en sak, en annan sak hur det presterar i skarpa tester. Det krävs oberoende krockprover för att verkligen vara trygg med att kunna leverera vad som krävs. Därför har vi investerat i gedigna krockprover enligt EN1317-2 som visar att SmartProtect klarar allt vad vi påstår.

SmartProtect – ger säkrare trafikmiljöer för både vägarbetare och trafikanter.