Tillbehör

Här hittar du slutelement och kopplingar som gör det enkelt och flexibelt att använda och bygga ut systemet. På den överliggande montageskenan kan du montera det mesta, det finns säkert många fler möjligheter än vad vi upptäckt – endast fantasin sätter gränsen. Självklart är det enkelt att få dit det nödvändiga som skyltar, staket, belysning, grindar med mera, men du kan också installera bullerskydd eller enkelt exponera reklambudskap och estetiska bilder som kan avgränsa eller försköna miljön.

SmartProtect skärm

$

SmartProtect skärmnät

$

SmartProtect SMA krockdämpare 80WZ

$

SmartProtect avfasad balk 4m

$

SmartProtect vinkelkoppling ±90°

$

SmartProtect kopplingsbalk

$

SmartProtect sidofäste X3

$

SmartProtect X3-fäste 360°

$

SmartProtect skyltfäste

$

SmartProtect ställningsfäste

$

SmartProtect stängsel och panelfäste

$

SmartProtect nyckelhålsfäste

$