SmartProtect Velo

Velo är vårat GC-räcke som installeras för hand utan behov av kranbil eller andra maskiner i vägarbetsområdet. Lätta men säkra system för ändamålet som tar bort behovet av tunga transporter i stadsmiljön och minskar klimatpåverkan.

Extremt lätta att montera, räcket ställs ner i foten utan några lösa delar eller behov av verktyg. Inbyggda flexibilitet möjliggör optimerad utformning av avstängningen givet förutsättningarna på den specifika arbetsplatsen. Skapa trygga och mjuka svängar för de passerande trafikanterna. GC-räcket hanterar svängar och nivåskillnader.

Förstärkt upptäckbarhet, SmartProtect Velo är tillverkat i trafikgul färg och utrustad med ett högreflekterande reflexrör placerat i för cyklister ändamålsenlig höjd.

Specifikationer

Panel:
Art. nr: 10000
Vikt: 19 kg
Mått: 2990x1400x35

Fot:
Art. nr: 10016
Vikt: 15 kg
Mått: 1000x200x158

Egenskaper

Egenskaper optimerade för att vara förlåtande för gång- och cykeltrafikanter:
• Höjd 1,4 meter.
• Platt fot med antihalkyta.
• Finmaskigt nät eliminerar risken för att cykelns styre ska fastna i nätet. Dessutom inte klätterbart.
• Stabil konstruktion som klarar höga vindlaster.
• Utrustad med skyddsrör i underkant för att underlätta för synskadade/teknikkäpp.

"

Läs mer

Räcket

 • Höjden på räcket är 1,4 m vilket är lämpligt för cyklister så man inte flyger över om man cyklar in i det.
 • Reflexröret med de röda och gula reflexerna ger en igenkänning från vägarbeten och de de vita segmenten syns tydligt även utan lyse när det börjar skymma.
 • Reflexröret sitter på en synbar höjd som är lämplig för cyklister. Reflexrören som följer varandra skapar ett visuellt ledstråk.

Nätet

 • Den lilla vindytan och de runda formerna gör att räcket tål mycket vindlast, upp till 4 gånger så högt vindtryck som ett traditionellt räcke.
 • De endast 50 mm smala maskorna gör att räcket inte är klätterbart.
 • De gör också så att man inte hakar i med cykelstyret så lätt, och tack vare att nätet ät förskjutet mot trafikantsidan så hakar man inte heller i ramen på räcket.
 • De mjuka bockade hörnen är snälla mot trafikanter.

Foten

 • Foten kan enkelt köras över då den endast är 8 mm tjock för att minimera kanter och vikt.
 • Den är Trafikgul för synbarhet och även sandmålad vilket skapar en antihalkyta.
 • Den är varmförzinkad för at tåla den tuffa miljön den ligger i med tex vägsalt.
 • Foten har hål i ändarna för att kunna fästa den med skruv i betong eller asfalt
 • Röret i underkant på panelen ligger på 200 mm höjd vilket är optimalt för Teknikkäpp (Vit käpp).

Tekniska specifikationer

Panel:
Art. nr: 10000
Vikt: 19 kg
Mått: 2990x1400x35

Fot:
Art. nr: 10016
Vikt: 15 kg
Mått: 1000x200x158