SmartProd™

Det är svårt att idag undvika betong för att producera barriärer som uppfyller de krav som både lagstiftning och användare ställer vad avser säkerhet, hanterbarhet, ekonomi och miljö.

Därför har vi utvecklat SmartProd™ – en licensierad produktionslösning för att producera barriärerna i SmartProtect lokalt. Det ger en avsevärd minskning av långväga transporter vilket minskar CO2-avtrycket, man producerar endast de volymer som behövs för att minimera materialanvändning och det skapar också en finansiellt intressant lösning för licensägaren, som till exempel kan erbjudas ensamrätt i sin region.

Vill du veta mer om hur det fungerar, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Vill du veta mer om tillverkningen av SmartProtect?

Kontakta oss här: