SmartProtect Metro

Vi introducerar SmartProtect Metro, en ny generation ”TA-balk” som faktiskt fungerar för biltrafik i stadsmiljö och optimerad säkerhet för oskyddade trafikanter. Med en höjd på 1,4 m är SmartProtect Metro klassad som klass 3 enligt SS7750, vilket säkerställer maximalt skydd för fotgängare, cyklister och andra oskyddade trafikanter.

SmartProtect Metro är mångsidig och kan anpassas för att passa dina specifika behov. Dessutom erbjuder det utbytbara räcket flera alternativ, vilket ger ännu mer flexibilitet. Med sin låga vikt på 600 kg, jämfört med andra traditionella fordonsbarriärer och sin ”F-shape” så är den anpassad för fordonstrafik i stadsmiljö. Den integrerade förstyvningsbalken justerar automatiskt in raksträckorna och förstyvar systemet och för vinklar finns ett lättmonterat stag. Det finmaskiga nätet ger en säkerhet för oskyddade trafikanter och systemet är ej klätterbart.

SmartProtect Metro är designad för praktisk hantering med både gafflar, sling, och Grab John. Den kan till och med lyftas med gafflar från sidan uppe i räcket eller under samt från änden, vilket förenklar installation och hantering.

Tack vare kopplingen som är ledad över 90° åt båda håll och den centrerade lyftpunkten, kan SmartProtect Metro enkelt monteras.
Systemet kan installeras med en höjdskillnad på 100 mm och med en höjdvinkling på 3° vilket ger en höjdskillnad på 150 mm på ett element.

Systemet kan demonteras mitt på sträckan, vilket gör det enkelt att byta ut skadade delar eller konfigurera om dina systemet efter behov.

Specifikationer

Elementlängd: 2.9 meter
Vikt: 560 kg (193 kg/m)
Dimensioner: (B/H) 400/1400 mm
Lyftpunkter: Grabb John, sling, gafflar
Kapacitetsklass: T2
Arbetsbredd: W4 (< 1,3 m)
Testlängd: 43.5 meter (oförankrad)
Skaderiskklass: ASI A
SS7750: Klass 3

"

Läs mer

Tekniska specifikationer

Elementlängd: 2.9 meter
Vikt: 560 kg (193 kg/m)
Dimensioner: (B/H) 400/1400 mm
Lyftpunkter: Grabb John, sling, gafflar
Kapacitetsklass: T2
Arbetsbredd: W4 (< 1,3 m)
Testlängd: 43,5 meter (oförankrad)
Skaderiskklass: ASI A
SS7750: Klass 3

"

Gedigna krockprover visar att vår teori håller.

Tillsammans har vi 60 års erfarenhet av krockprover. Vi vet att teorier på ritbordet är en sak, en annan sak hur det presterar i skarpa tester. Det krävs oberoende krockprover för att verkligen vara trygg med att kunna leverera vad som krävs. Därför har vi investerat i gedigna krockprover enligt EN1317-2 som visar att SmartProtect klarar allt vad vi påstår.

SmartProtect – ger säkrare trafikmiljöer för både vägarbetare och trafikanter.